ANKARA MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Project Detail

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi